www.rozenheuvelfonds.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:
Welkom op de website van de Stichting Rozenheuvel Fonds.De Stichting Rozenheuvel Fonds is in december 2012 opgericht,


met als doel het financieel ondersteunen van verenigingen en stichtingen in de regio Zuid-Limburg,


bij het organiseren van culturele en/of sociale activiteiten voor het algemeen belang.

Het ondersteunen gebeurt middels het verstrekken van donaties voor culturele projecten/ evenementen.Stichting Rozenheuvel Fonds is statutair gevestigd te Valkenburg aan de Geul.


NB   Aanvragen voor projecten/evenementen in 2018 kunnen worden ingediend tot 31-12-2017          
          


Inhoud van deze site:

1. Home Page, deze welkomst-pagina.

2. Algemene informatie over de Stichting Rozenheuvel Fonds.3.
Richtlijnen voor het aanvragen van donaties, waarin uiteengezet is hoe de aanvragen kunnen worden ingediend.4.  Verslag van de activiteiten van de stichting, een jaarlijks overzicht van de belangrijkste activiteiten.

5.  Financiële verantwoording van de stichting, met een jaarlijkse opgave van Balans, Verlies en Winstrekening en de
    toegekende donaties.

6.
Interne Procedures, afspraken om aan het doel van de stichting te kunnen voldoen.


Correspondentieadres: Oranjelaan 27, 6301 GW  Valkenburg aan de Geul
Email:
jo.kleijnen@gmail.com;             www.rozenheuvelfonds.nl                   Inschrijving KvK: 56665687;
Bankrekeningnr:/ IBAN nr: NL55 RABO 0177 0018 52                                   BTW: 8522.46.730.B.01 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu